Funkcjonalność Instrumentów AdvanSea S400


DEPTH

 • Wskazania głębokości:0,5 do 199m w zależności od przetwornika
 • Alarm głębokiej i płytkiej wody
 • Alarm niskiego poziomu baterii

SPEED

 • Prędkość względem wody: 0-60 węzłów
 • Prędkość względem dna( dane z GPS), możliwa do wyświetlania z kompatybilnego urządzenia za pomocą NMEA0183
 • Zapis długości trasy
 • Wyświetlanie danych o średnim czasie trasy oraz czasu z danego odcinka
 • Dane o temperaturze wody
 • Alarm niskiego poziomu baterii
 • Tryb symulacji

MULTI

 • 22mm wielkość liter dolnej linii
 • 32mm wielkość liter górnej linii
 • Wskaźnik głębokości i prędkości
 • Wejście/wyjście NMEA0183
 • Tryb symulacji

WIND

 • Informacja o kierunku wiatru na cyfrowym i analogowym wyświetlaczu
 • Dane wyświetlane na 2 liniach określonych przez użytkownika (górna linia 32mm, dolna linia 22mm)
 • Wejście/ wyjście sygnału NMEA0183
 • Prędkość wiatru(0-199węzłów)
 • Zakres pomiaru wiatru 360°
 • Kierunek wiatru z dokładnością do 1°
 • Prędkość Velocity Made Good
 • Alarm prędkości wiatru
 • Alarm poziomu baterii
 • Tryb symulacji

WIND-a

 • Informacja o kierunku wiatru na cyfrowym i analogowym wyświetlaczu
 • Dane wyświetlane na 2 liniach określonych przez użytkownika (górna linia 32mm, dolna linia 22mm)
 • Wejście/ wyjście sygnału NMEA0183
 • Prędkość wiatru(0-199węzłów)
 • Zakres pomiaru wiatru 360°
 • Kierunek wiatru z dokładnością do 1°
 • Prędkość Velocity Made Good
 • Alarm prędkości wiatru
 • Alarm poziomu baterii
 • Tryb symulacji

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL
en_USEN de_DEDE pl_PLPL