AIS JRC JHS-182


  • Ekran kontrolera 5,7” LCD
  • Transponder NTE-182 z anteną GPS i VHF
  • Moc nadajnika VHF: 12,5 W / 2 W
  • Zasilanie: 24VDC
  • Skrzynka połączeniowa NQE-3182
  • 14 portów I/O
  • Certyfikat MED (Wheelmark)

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL