Autopilot WALKER 3000


Autopilot WALKER 3000 jest urządzeniem zaprojektowanym dla mniejszych jednostek do 50 metrów długości. Autopilot został wyposażony w szereg funkcji, między innymi funkcję adaptacji.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL