Bezkablowa echosonda sieciowa SIMRAD PX TRAWLEYE


Czujnik jest dostępny w trzech różnych wersjach:

PX TrawlEye
PX TrawlEye Głębokość/Temperatura (D/T)
PX TrawlEye Catch/Temperature (C/T)

Wersja jest definiowana przez rodzaj pokrywy czujnika. Podstawowa wersja czujnika posiada neutralną pokrywę. Może on wykonywać następujące pomiary:

Echogram
przechył i nachylenie
Wysokość
Różnica geometrii
Stan akumulatora
Simrad PX TrawlEye dostarcza w czasie rzeczywistym echogram z włoka za pomocą łącza bezprzewodowego. Czujnik jest wyposażony w złożony przetwornik echosondy umożliwiający zaawansowane impulsy LFM (liniowa modulacja częstotliwości, znana również jako „Chirp”). Echosonda może być skonfigurowana tak, aby pasowała do różnych łowisk. Można zmieniać długość impulsu, rodzaj impulsu, wzmocnienie echosondy, zasięg echa, moc komunikacji i inne parametry pracy.

Do odbioru informacji z czujnika potrzebny jest odpowiedni odbiornik. Dane PX TrawlEye nie mogą być odbierane przez odbiorniki PI50 lub PI60, potrzebny jest dedykowany odbiornik SR70. Potrzebujesz również jednego lub więcej hydrofonów, jak również komputera z uruchomionym programem Simrad TV80.

Możesz użyć wszystkich naszych hydrofonów PI. Możesz nawet użyć typów innych niż Simrad, pod warunkiem, że częstotliwość komunikacji jest zgodna.

Domyślnie, czujnik może wykonać dwa pomiary. Aby dodać dodatkowe pomiary, musisz kupić dedykowaną licencję. Licencja ta pozwala na wykonanie do pięciu pomiarów jednocześnie.

  • Połów
  • Głębokość
  • Geometria
  • Wysokość
  • Rozstawienie
  • Temperatura
  • Stan baterii

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL