Comar Systems ASR-100


Rozdzielacz antenowy ASR-100, stwożony do pracy z każdym odbiornikiem. Odbiór informacji AIS oraz praca radia VHF odbywa się jednocześnie, jedynie podczas nadawania informacji drogą radiową blokowany jest odbiór informacji AIS.

  • łatwa i szybka instalacja
  • wewnętrzny amplifer zapewnia mniejsze straty sygnału
  • zasilanie 12/24 VDC
  • wymiary 120x 85x 37mm

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL