Czujnik Valeport MIDAS WLR


Zaprojektowany do długo- lub krótkoterminowych wdrożeń w środowisku morskim lub w miejscach, gdzie tradycyjny lądowy miernik pływów jest niepraktyczny, MIDAS WLR może być zacumowany w linii lub na dnie morskim.

Standardowy przyrząd jest wyposażony w czujnik ciśnienia o dokładności 0,01% oraz obudowę z acetalu do głębokości 500 m. Dostępna jest również opcja głębokowodnej obudowy z tytanu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL