Czujnik Valeport VRS-20


VRS-20 to czujnik poziomu pływu pracujący na częstotliwości k. Umożliwiający pracę z rejestratorem pływów TideMaster, działający samodzielnie z opcjonalną zintegrowaną telemetrią GPRS lub interfejsem z rejestratorem.

Technologia bezstykowa eliminuje problemy związane z instalacją, korozją i zanieczyszczeniem zanurzonych czujników, upraszczając kontrolę punktu odniesienia. Dokładność i wydajność nie wpływają na zmiany gęstości wody i warunków atmosferycznych.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL