ECDIS Lilley and Gillie Navmaster


System drugiej generacji map elektronicznych, został stworzony przy współpracy z użytkownikami pracującymi na morzu. Dzięki czemu zawiera on nie tylko podstawowe informacje niezbędne w prowadzeniu nawigacji ale również szereg ulepszeń przydatnych do pracy.

Kluczowe zalety:

  • Automatyczne śledzenie pozycji i zapisów punktów drogi
  • Prowadzenie dokumentacji z podróży oraz planowanie tras
  • Spełnienie wymogów IHO dotyczących symboliki i użytych kolorów mapy
  • Kontrola trasy w czasie rzeczywistym

Navmaster ECDIS automatycznie wyświetla pozycję statku przedstawiając między innymi informacje o podróży:

  • ARPA
  • informacje z czujników
  • informacje o kursie
  • ostrzeżenia i alarmy takie jak bezpieczna głębokość, zejście z trasy, punkt krytyczny, status mapy

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL