Antena radarowa Simrad 4G


Opis ogólny

Przenośna echosonda EY60 jest szczególnie wygodna do stosowania na rzekach i jeziorach. Pracująca z post-procesingowym oprogramowaniem Sonar4 oraz Sonar5, opracowanym przez Lindem Data Acquisition, echosonda EY60 pozwala biologom, naukowcom i gospodarstwom rybackim na łatwe, niezawodne szacowanie biomasy oraz stanowi doskonałe nowoczesne narzędzie do poszukiwania ryby.

 

Przenośna echosonda EY60 może być dostarczana w walizce transportowej. Zespół nadawczo-odbiorczy (GPT), przenośny komputer oraz GPS są już połączone w walizce, potrzebne jest tylko podłączenie źródła zasilania (akumulator samochodowy) oraz przetwornika. Znanym problemem na płytkich wodach są odbicia od powierzchni wody oraz od dna pochodzące od wiązek bocznych przetwornika, szczególnie przy poziomym promieniowaniu wiązki ultradźwiękowej. Nowe, składane z elementów serie przetworników (70, 120, 200 i 400 kHz) są szczególnie wygodne do stosowania na płytkich akwenach gdyż promieniują bardzo małe listki boczne.

Unikatowe możliwości

 • Włącz i korzystaj
 • Wszystko w jednym komplecie
 • Wbudowana kalibracja
 • Zdalne sterowanie
 • Małe szumy
 • Wysoka częstość impulsowania
 • Zapisywanie surowych danych sondażowych
 • Zastosowanie specyficznego postprocesingu
 • Pamiętanie i ładowanie własnych nasta

Działanie

O niezawodnym działaniu echosondy EY60 decyduje to, że niemożliwe jest popełnienie błędu przy jej nastawach. Jest to szczególnie ważne podczas prac w trudnych warunkach terenowych z którymi często się spotyka operator. Zapisywanie surowych danych sondażowych polega na wciśnięciu tylko jednego przycisku. W następstwie tego możemy być pewni, że wszystkie dane będą zapamiętywane oraz że będzie je można potem odzyskać. Kalibrację wykonuje się wbudowanym własnym programem. Zarejestrowany plik kalibracy pozwala na odtworzenie specyficznych nastaw kalibracyjnych.

Echosondą można sterować zdalnie. Nastawy oraz zapamiętywanie danych można realizować za pomocą telefonu komórkowego lub łącza satelitarnego.

Wszystko w jednym: Laptop, GPS, GPT i przetwornik. Pozwala to na sterowanie z biura dowolną echosondą ulokowaną w terenie.

Łącze Ethernet

Wykorzystując łącze Ethernet unika się zakłóceń pomiędzy zespołem nadawczo-odbiorczym a przenośnym komputerem. Co więcej, łącze Ethernet przewiduje połączenie światłowodowe pomiędzy zespołem echosondy a komputerem. Zespół echosondy może więc być umieszczony blisko przetwornika co redukuje długość kabla i w ten sposób ogranicza zakłócenia. W rzeczywistości nie ma więc ograniczenia w długości kabla światłowodowego podłączonego do komputera. Może to być szczególnie atrakcyjne podczas prac studialnych przy monitorowaniu ryb w rzekach w ustalonych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik 70, 120, 200, 400 kHz
Inne parametry techniczne, standardowe jak dla znanej echosondy EK60.

Echosonda

Ekran monitora nowej echosondy EY60 zawiera następujące ważne elementy:

 • Echogram echosonda wysokiej jakości, wieloczęstotliwościowa, o dalekim zasięgu i dużym zakresie dynamiki. Detekcja pojedynczej ryby w odległości większej niż 500 m. Nieograniczona ilość poziomów definiowanych przez użytkownika do analizy biomasy oraz siły celu.

 • Wyeksponowany obraz dna – uwidacznia szczegóły o pojedynczych rybach oraz o ławicach blisko dna.

 • Rozkład siły celu – analiza rozkładu rozmiarów ryb prezentowana na histogramie.

 • Wykreślanie pozycji celu – pozycja pojedynczej ryby oraz ślad poruszania się ryby w przekroju promieniowanej wiązki na ekranie.

 • Wskaźnik numeryczny ? ogólne informacje o używanej częstotliwości pracy, długości impulsu, mocy wyjściowej. Informacje o poziomie nastaw, o poziomie progu, o szacunkach integratora echa itd.

 • Echoskop (A-skop) ? echa od pojedynczych impulsów. Wygodna prezentacja podczas kalibracji oraz podczas dokładnej analizy ech od ryb.

 

EY60

Oprogramowanie postprocesingowe

Oprogramowanie postprocesingowe zawarte jest w dwóch modułach: Sonar4 i Sonar5-Pro. Oba moduły zostały opracowane przez Lindem Data Acquisition specjalnie do pracy z przenośną echosondą EY60.

Post-processing Sonar 4 jest narzędziem do badania jezior. Jest to najnowsze narzędzie do szacowania biomasy poprzez integrację echa oraz detekcję siły celu (TS), posiadające wiele nowoczesnych możliwości ułatwiających obsługę i profesjonalne wykorzystanie sprzętu. Ekran Sonar 4 zawiera: czas, dane, zakres, pozycję GPS, transekty na mapie, echogramy badań ?

Funkcje:

 • Oszacowanie ryb w ilości na jednostkę powierzchni
 • Powiększanie i skalowanie
 • Usuwanie zakłóceń
 • Analiza torów poruszania sie ryb
 • Zmiana skali osi echogramów pionowej i poziomej
 • Wielopoziomowanie i dzielenie
 • Eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych

 

EY60

Post-procesing Sonar5 jest narzędziem do badania rzek.

Jest to zaawansowana wersja Sonar4 z dodatkowymi narzędziami do poszukiwań, badań statystycznych, klasyfikacji i analizy danych. Oprogramowanie to jest opracowane do zastosowań w badaniach poziomych oraz pionowych. Zawiera ono takie metody jak automatyczne alfa-beta oraz przeszukiwanie przez filtr, echogram 3D oraz wykres fazowy, analizy obrazu, oscyloskop, metody do planowania optymalnego umiejscowienia przetwornika w płytkiej wodzie. Ekran SonarS zawiera: czas, dane, zakres, pozycja GPS, klasyfikacja toru poruszania się ryb, statystyka, analizy obrazu

 

 

Funkcje:

 • Redukcja zakłóceń
 • Analiza obrazu
 • Przeszukiwanie
 • Narzędzia klasyfikacji
 • Dokładne pozycjonowanie śladu echa
 • Narzedzie do pozycjonowania przetwornika
 • Prąd wodny oraz profil dna
 • Statystyki śladów ech
 • Konwersja siły celu TS na wagę
 • Czasowe szacowanie pokrycia danych
EY60

Zastosowania

Szacowanie zasobów ryb w jeziorach

EY60 EY60
Słodkowodna jednostka badawcza z zamontowanym przetwornikiem Do detekcji wszystkich ryb potrzebne są wiązki pionowe i poziome

 

 

     

Monitoring migracji ryb w rzekach

EY60 EY60
Miejsce badania z siecią stawną naprowadzającą ryby Przetwornik umocowany na statywie przed zanurzeniem, w stacjonarnym punkcie badań

 

 

Typowy układ do badania migracji ryb w rzekach

Przetwornik umieszczany na dnie

Przetworniki umieszczane na dnie służą idealnie do badania nie zakłócanego, naturalnego zachowywania się ryb. Uzyskuje się interesujące informacje o pionowym rozkładzie ryb, o ich aktywności i nawet o fizjologii (przykład poniżej)

EY60

 

Przetwornik na dnie akwenu

 

EY60

Poniższe echogramy pokazują echa od zgrupowań ryb w przedziałach czasowych, wspinających się o zmierzchu w kierunku powierzchni. Niebieskie linie pomiędzy rybami a powierzchnią, to echa od pęcherzyków gazu uwalnianego z pęcherzy pławnych.


Echogram


Echogram Sonar5 (3D) można wykorzystywać do badań zjawiska echa. Obraz przedstawia pęcherzyki gazu uderzające w powierzchnię wody. Można także uzyskiwać trójwymiarowy wykres fazowy tego zjawiska.

Trójwymiarowe prezentacje echogramu (3D), stosując postprocesingowe narzędzie Sonar5

Sonar Sonar Sonar
Echogram Sonar5 (3D) można wykorzystywać do badań zjawiska echa. Obraz przedstawia pęcherzyki gazu uderzające w powierzchnię wody. Można także uzyskiwać trójwymiarowy wykres fazowy tego zjawiska. Funkcją oscyloskopu Sonar5 można analizować stan morza, dokładnie rozróżniać oddzielne ryby lub klasyfikować osady denne. Na obrazie widoczne sa dwie pojedyncze ryby blisko powierzchni wody.

 

Obraz prezentuje ryby z echogramu c w trybie 3D przy pomocy Sonar5.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL