Echosonda parametryczna Innomar Quattro


Dzięki czterem przetwornikom Innomar quattro multi-transducer sub-bottom profiler jest przeznaczony do zastosowań, które wymagają bardzo dużej gęstości danych w bardzo płytkich wodach. Zastosowania te obejmują badania rurociągów i kabli, ograniczanie ryzyka na morskich budowach lub badania archeologiczne.

Model Innomar quattro pozyskuje dane pełnofalowe, które mogą być przetwarzane przez dowolne oprogramowanie sejsmiczne (format SEG-Y). Innomar dostarcza również oprogramowanie do postprocessingu ISE specjalizujące się w danych Innomar SBP. Do trójwymiarowej wizualizacji danych poddennych Innomar dostarcza narzędzie do tworzenia siatek oraz oprogramowanie wizualizacyjne innych firm.

Innomar oferuje również wieloprzetwornikowy SBP z sześcioma przetwornikami, model Innomar sixpack.

 

Przykład danych z echosondy parametrycznej  Innomar quattro pokazujący częściowo zakopaną drewnianą konstrukcję z epoki Wikingów. Dane przygotowane w wizualizacji 3D.

Konfiguracje przetworników


Cztery przenośne przetworniki mogą być montowane na różne sposoby, aby zapewnić optymalne rozwiązania dla różnych zadań badawczych:

Tryb czterowiązkowy (QBM)

 • Układ liniowy wykorzystujący pojedyncze przetworniki → cztery linie Innomar SES-2000 quattro QBMpomiarowe na profil pływania
 • Największa gęstość danych dla wizualizacji 3D
  przetworniki pingujące w dalszej kolejności
  nadawanie i odbiór przy użyciu pojedynczych przetworników
 • Zmienna odległość między przetwornikami (równa odległość)

Tryb czterowiązkowy z szerokim odbiornikiem (QBMW)

 • Układ liniowy wykorzystujący pojedyncze przetworniki → cztery linie pomiarowe na profil pływania
 • Największa gęstość danych dla wizualizacji 3D
  przetworniki pingują kolejnoInnomar SES-2000 quattro QBMW
 • Pojedynczy przetwornik nadaje, dwa przetworniki służą do odbioru
 • Przetworniki muszą znajdować się blisko siebie (w równej odległości)
 • Lepsza rozdzielczość i penetracja niż QBM

Tryb potrójnej wiązki (TBM)

 • Układ liniowy wykorzystujący dwa połączone przetworniki→ trzy linie pomiarowe na profil pływania
 • Wysoka gęstość danych dla wizualizacji 3D przy zwiększonej mocyInnomar SES-2000 quattro TBM
 • Grupy przetworników pingują po sobie (nakładają się)
 • Przetworniki muszą być blisko siebie (równomiernie oddalone)

Tryb podwójnej wiązki (DBM)

 • Układ liniowy wykorzystujący dwa przetworniki zgrupowane → dwie linie pomiarowe; zwiększona moc
 • Przetworniki umieszczone obok siebie lInnomar SES-2000 quattro DBMub jeden przed drugim
 • Duża gęstość danych dla wizualizacji 3D
 • Grupy przetworników pingują kolejno
 • Zmienna odległość między grupami przetworników (równa odległość)

Tryb pojedynczej wiązki (SBM)

 • Wszystkie cztery przetworniki zgrupowane
  → jedna linia pomiarowa; maksymalna moc
 • Przetworniki pingują razemInnomar SES-2000 quattro SBM
 • Największy możliwy zasięg / penetracja
 • Przetworniki muszą być blisko siebie (równomiernie oddalone)

Specyfikacja techniczna

Tryb czterowiązkowy (QBM, cztery indywidualne przetworniki)

PF Poziom źródła / Moc akustyczna >235 dB//µPa re 1m / ~2 kW
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±2,5° dla wszystkich częstotliwości
Zakres głębokości wody 0.5 – 30 m
Penetracja osadów do 20 m (w zależności od rodzaju osadu i hałasu)
Częstotliwość pingów do 15 pingów/s na przetwornik

Tryb jednowiązkowy (SBM, wszystkie przetworniki łącznie)
PF Poziom źródła / Moc akustyczna >245 dB//µPa re 1m / ~4 kW
Szerokość wiązki nadawczej (-3dB) ok. ±1,5° dla wszystkich częstotliwości
Zakres głębokości wody 1 – 500 m
Penetracja osadów do 50 m (w zależności od rodzaju osadów i hałasu)
Częstotliwość pingów do 60 pings/s

System
Zasięg / Rozdzielczość warstwy ok. 1 cm / do 5 cm
Częstotliwości podstawowe (PF) ok. 100 kHz (pasmo częstotliwości 85 – 115 kHz)
Wtórne niskie częstotliwości (SLF) Częstotliwość środkowa wybierana przez użytkownika: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 kHz
Całkowite pasmo częstotliwości SLF 2 – 22 kHz
Typ impulsu Ricker, CW
Szerokość impulsu Wybierany przez użytkownika 0.07 – 1.0 ms
Jednostka górna (transceiver) 0.52m × 0.40m × 0.34m (19”/7U) / waga 32kg
Przetwornik (z kablem 15m) 4 × (0.21m × 0.21m × 0.06m / 8kg)
Kompensacja Heave / Roll / Pitch tak / nie / nie (w zależności od danych z czujników)
Pozyskiwanie danych cyfrowa 24 bit @ 96 kHz częstotliwość próbkowania;
PF dane z echosondy o obwiedni 100 kHz / ślad dna;
SLF pełnofalowe dane pod dnem
Wejścia pomocnicze GNSS, HRP sensor, true heading, trigger
Wyjścia pomocnicze trigger, bottom track, analogue LF
Zasilanie 100–240 V AC / <300 W
opcjonalny zewnętrzny inwerter prądu stałego (12 V lub 24 V)
Sterowanie / Przechowywanie danych PC Wewnętrzny komputer PC (Windows® 10); w zestawie

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL