Echosonda wielowiązkowa Kongsberg EM2040C MKII


EM 2040C to echosonda wielowiązkowa przeznaczona na płytsze akweny, oparta na technologii EM 2040, idealne narzędzie do wszelkich zastosowań związanych z mapowaniem i inspekcją o wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze fakty

Zakres częstotliwości pracy wynosi od 200 do 400 kHz z wyborem częstotliwości w krokach co 10 kHz, co umożliwia użytkownikowi wybór  najlepszej częstotliwości pracy dla danej aplikacji. Ze względu na duże dostępne pasmo robocze, system ma wyjściową częstotliwość próbkowania do 60 kHz. System może efektywnie pracować z bardzo krótkimi długościami impulsu, najkrótszy impuls wynosi 14 mikrosekund, co daje rozdzielczość zakresu surowego (ct/2) 10,5 mm. Wykorzystując zarówno impulsy CW jak i FM chirp, system może osiągnąć zdolność do pracy na dużych odległościach przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Maksymalny zasięg głębokości dla systemu dwugłowicowego w zimnych wodach oceanicznych wynosi 520 m przy 200 kHz, przy szerokości przeszukiwania do 700 m. Pokrycie kątowe dla trybów od 200 do 320 kHz wynosi 140° przy jednej głowicy sonaru, co pozwala na pokrycie 5,5-krotnej głębokości wody. W przypadku systemu z dwoma przetwornikami, na płaskim dnie uzyskuje się pokrycie kątowe 200° lub 10-krotność głębokości wody. Opcjonalnie EM 2040C MKII może być dostarczony z możliwością podwójnego skanowania, co pozwala na wystarczającą gęstość sondowania, aby spełnić standardy pokrycia wzdłuż toru, przy zachowaniu wysokiej prędkości statku.

Komponenty

Podstawowy EM 2040C MKII składa się z trzech elementów: głowicy sonaru, jednostki przetwarzającej i stacji roboczej. EM 2040C MKII może być dostarczany ze standardową jednostką przetwarzającą lub z przenośną jednostką przetwarzającą o stopniu ochrony IP67 (24 VDC). Do stabilizacji i kompensacji ruchu w czasie rzeczywistym wymagane są dane wejściowe z czujnika ruchu, kurs i system pozycjonowania. Do korekcji w czasie rzeczywistym zalecany jest profil prędkości dźwięku słupa wody, szczególnie w przypadku systemu dwugłowicowego. Głowica(i) sonaru może być zamontowana na ramie wraz z czujnikiem ruchu i czujnikiem prędkości dźwięku, fabrycznie wyrównane dla ułatwienia montażu. Cała elektronika jest umieszczona w głowicy sonaru, która jest połączona z jednostką przetwarzającą poprzez GBit Ethernet. Jednostka przetwarzająca dostarcza również zasilanie 48 VDC przez ten sam kabel. Kontrola operatora, kontrola jakości danych i przechowywanie danych są obsługiwane przez hydrograficzną stację roboczą z oprogramowaniem SIS lub oprogramowaniem innych firm. EM 2040C jest również dostępny w wersji dla głębokości 1500 m z pokosem 130° dla operacji wykonywanych przez ROV lub AUV.

Cechy systemu wielowiązkowego EM 2040C MKII

 • Wysoka rozdzielczość
 • Szeroki zakres częstotliwości
 • Krótkie długości impulsów i duża szerokość pasma
 • Rozszerzony zakres dzięki modulacji częstotliwości (FM) chirp
 • Pełna stabilizacja przechyłu i skoku
 • Ogniskowanie bliskiego pola zarówno przy nadawaniu, jak i odbiorze
 • Dane słupa wody (standard)
 • Obraz dna morskiego (standard)
 • Głowica sonaru jest przystosowana do głębokości 50 m
 • Łatwa do zainstalowania, wygodna dla małych łodzi
 • Modele z pojedynczą i podwójną głowicą
 • Podwójny zakres (wiele pingów)

Oprogramowanie czasu rzeczywistego


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL