GPS kompas KODEN KGC-1


  •  Szybki start: dane kursu 2 minuty po włączeniu.
  • Dokładność kursu: 1° rms.
  • Informacja o kursie wyświetlana w formie cyfrowej i analogowej na opcjonalnym wskaźniku ECI-1.
  • Dane wyjściowe: HDT, ROT, GGA, VTG, GLL, ZDA, GSA, GSV,RMC, PKODA, PKODG1
  • Zasilanie: 10.8 -31.2 VDC.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL