Gradiometr Marine Magnetics SeaSPY2 Horizontal Transverse v.2


Idealne dla:

Gradiometry z ramą sztywną najlepiej nadają się do zastosowań na krótkich liniach bazowych, gdzie kluczowa jest względna dokładność pozycjonowania. Każdy zestaw holujący może być używany jako pojedynczy magnetometr.

Wykrywanie celów zawierających drobne żelazo

Gradient na krótkiej linii bazowej, mierzony w kierunku poprzecznym lub podłużnym, jest przydatny do eliminacji zakłóceń geologicznych i dziennych, a także do dostarczania danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu działania związane z odzyskiwaniem można rozpocząć już w trakcie badania, zamiast czekać na przetworzenie wszystkich danych terenowych.

Pomiar kabli i rurociągów

Poziomy gradiometr poprzeczny może być skutecznie wykorzystywany do śledzenia kabli lub rurociągów w czasie rzeczywistym ze stosunkowo dużych wysokości holowania. Dodanie danych z gradiometru pionowego pozwala na dokładny pomiar głębokości zakopania kabla/ rurociągu (patrz broszura SeaQuest Multi Sensor Gradiometer).


V.2. Aktualizacja: Smuklejszy, mocniejszy

Nasza nowa anodyzowana rama ma smuklejszą konstrukcję, która 10-krotnie zmniejsza opór powietrza. Jest lżejsza do noszenia na lądzie, a jednocześnie mocniejsza.

Jak to działa?
Gradiometr mierzy gradient magnetyczny w jednym wymiarze poprzez odjęcie różnicy pomiędzy dwoma niezależnymi czujnikami. Ponieważ pole magnetyczne Ziemi jest trójwymiarowe, można mierzyć do trzech niezależnych kierunków gradientu. Aby uzyskać informacje o tym, jak zbierać dane we wszystkich 3 gradientach jednocześnie, zobacz nasz gradiometr SeaQuest.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL