Instrumenty i pakiety instrumentów GARMIN


Wskaźnik GNX™ 120

Zestaw GMI™/GNX™ Wired Sail Pack 52

Przetwornik gWind™ Race

Wskaźnik GNX™ 130

Przetwornik bezprzewodowy gWind™Wireless 2

Konwerter danych sieci Nexus z NMEA GND™ 10

GNX™ Wired Sail Pack 43

Przetwornik wiatru gWind™


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL