JRC Fleet Broadband JUE-500


Najnowsze terminale łączności satelitarnej Inmarsat Fleet Broadband zapewniają łączność telefoniczną, SMS, faksową oraz najszybszy satelitarny transfer danych (do 432 kbps).

Terminal JUE-500 jest przeznaczony dla statków pełnomorskich. Zapewnia łączność telefoniczną, faksową oraz szybką transmisję danych do 432 kbps w tym gwarantowaną szybkość transmisji strumieniowej do 256 kbps. Parametry te pozwalają na przesyłanie uaktualnień map elektronicznych, prowadzenia videokonferencji oraz zdalnej diagnostyki urządzeń radionawigacyjnych.
Łączność telefoniczna poprzez słuchawkę VoIP gwarantuje niską cenę tej usługi, poniżej 0,5 USD/min.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL