JRC Radar JMA-5200


  • Black Box radar pracujący w paśmie X
  • Do wyboru anteny: 4 ft. i 6 ft. (10 kW), 7 ft. i 9 ft. (25 kW)
  • Tryby pracy: NU, CU, HU, TM
  • Zakresy od 0.125 nm. do 96 nm.
  • Zasilanie: 21,6 – 31,2 V DC
  • Certyfikat MED (Wheelmark) dla jednostek do 1.000 G

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL