JRC Radar JMA-5300 Mk2


  • Black Box radar pracujący w paśmie X i S (12 ft. 30 kW)
  • Zgodność z nowymi wymaganiami SOLAS
  • Do wyboru anteny: 6 ft. (10 kW), 6 ft., 7 ft. i 9 ft. (25 kW)
  • Tryby pracy: NU, CU, HU, TM
  • ARPA, ATA, interfejsy: AIS, gyro
  • Zakresy od 0.125 nm. do 96 nm.
  • Zasilanie: 21,6 – 31,2 V DC
  • Certyfikat MED (Wheelmark) dla jednostek do 10.000GT

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL