Kompas satelitarny Simrad HS60


Kompas GPS Simrad HS60 dostarcza żeglarzom, dokładne dane dotyczące pozycji i kursu, które mogą być wykorzystywane przez urządzenia marki Simrad takie jak stacje nawigacyjne, autopiloty, radar i systemy transponderów AIS. W przypadku zastosowań takich jak autopilot, gdzie wymagana jest dokładna informacja o pozycji, HS60 zapewnia alternatywę dla tradycyjnego rozwiązania oddzielnego kompasu i odbiornika GPS.

Kluczowe cechy

Kompas i odbiornik GPS w jednym

Nadaje się do stosowania w autopilotach Simrad

Dokładność pozycji 2 ° RMS z dwoma wewnętrznymi antenami GPS

1 m różnicy dokładności pozycjonowania (przy użyciu SBAS – obsługuje WAAS, EGNOS, MSAS i GAGAN)

Dokładność pozycjonowania 3 m (tylko GPS)

Utrzymuje dokładny kurs przez okres do 3 minut podczas awarii GPS

Złącza NMEA 2000® (opcja NMEA 0183®)

Simrad HS60 posiada, odbiornik GPS  z częstotliwością odświeżania 10 Hz, kompatybilny z SBAS, zapewniający płynne i dokładne dane o kursie, pozycji, oraz wartościach pitch i roll.  Dane mogąbyć przesyłane do urządzeń firmy Simrad,  takich jak autopiloty, radary i systemy AIS.

Odbiornik GPS 10 Hz

Odbiornik HS60 firmy Simrad, zapewnia dokładne i niezawodne pozycjonowanie. Dane są  aktualizowane dziesięć razy na sekundę, co umożliwia płynne śledzenie szybkich łodzi motorowych. Uruchomienie urządzenia trwa maksymalnie jedną minutę.

Ulepszone pozycjonowanie dzięki SBAS

Dzięki obsłudze systemów poprawek opartych na systemach satelitarnych (SBAS), w tym WAAS (USA), EGNOS (Europa), MSAS (Japonia) i GAGAN (Indie).  Kompas Simrad HS60 może wykorzystywać dane korekcji błędów satelitarnych, aby zapewnić dokładność pozycjonowania nawet do 1 m RMS, 95% czasu. Technologia Simrad COAST ™ oznacza, że ​​HS60 może zwiększyć dokładność nawet przez 40 minut, jeśli sygnał SBAS zostanie utracony, przy użyciu ostatnich danych dotyczących korekcji błędów.

W obszarach lub warunkach, w których SBAS jest niedostępny, HS60 zapewnia pozycję „pojedynczego punktu” z dokładnością do 3 m RMS (95%). Dokładna dokładność zależy od czynników środowiskowych, liczby satelitów w widoku, geometrii satelitarnej i zasięgu SBAS tam, gdzie jest to możliwe.

Dokładny kurs z podwójnymi antenami GPS

Kompas satelitarny Simrad HS60 zawiera dwie oddzielne anteny GPS w kompaktowej obudowie, służące do obliczania kursu  z dokładnością do 2 ° RMS – większą dokładnością niż kompas magnetyczny, bez kosztów i ciągłej konserwacji żyroskopu. Dzięki dwóm antenom GPS, HS60 zapewnia dokładną pozycję nawet wtedy, gdy statek jest nieruchomy.

Zintegrowane czujniki Żyro i Przechyłu

Czujniki żyroskopu i pochylenia na pokładzie dostarczają informacji o parametrach heave ,roll i pitch. Oferują szybsze i gładsze aktualizacje kursu niż sam GPS. Korzystając z tych czujników, HS60 może zapewnić dokładne dane o kursie przez okres do trzech minut podczas awarii GPS, z dokładnością do  co najwyżej dwóch stopni na minutę oraz szybkiego ponownego pozyskania pozycji, gdy sygnał został ponownie odebrany.

Prosta instalacja dzięki połączeniu NMEA 2000®

Kompaktowy i lekki  kompas satelitarny Simrad HS60 jest dostarczany jako pojedyncze niezależne urządzenie, razem z akcesoriami do montażu. Urządzenie nie posiada do montażu żadnej skrzynki połączeniowej.

Kompas satelitarny Simrad HS60, współpracuje z autopilotami Simrad, stacjami nawigacyjnymi Simrad NSS evo2 i NSO evo2 / wielofunkcyjnymi wyświetlaczami oraz innymi systemami posiadającymi  możliwość komunikacji NMEA 2000®. Do zasilania urządzenia i wysyłania danych, potrzebny jest pojedynczy przewód magistrali NMEA 2000®. 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL