Komputer autopilota SIMRAD J300X


  • Komputer Simrad J300X w postaci skrzynki połączeniowej. Posiada dwa porty wejścia i wyjścia NMEA 0183. Dostarcza informacji o kursie 10 Hz z portu Tx 2. Alarm zewnętrzny.
  • Kontroluje pompą rewersyjną oraz systemem podłączonym do elektrozaworów z obciążeniem 10A.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL