Kongsberg Mesotech DDS 9000T


Firma Kongsberg Mesotech z Kanady wprowadziła na rynek nową serię sonarów DDS 9000T służących do wykrywania płetwonurków w wodzie. Dwa nowe modele DDS9000 oraz DDS9001 pracują na częstotliwości 90 kHz optymalnej dla wykrywania płetwonurków. Są to modele o 200 stopniowym i 360 stopniowym pokryciu kątowym w poziomie. Dostępne opcje tych modeli rozszerzają ich zakres na szesnaście różnych konfiguracji. Dwa poziomy interfejsów operatora oferowane w serii DDS 9000 tj. podstawowy procesor sonarowy oraz specjalistyczny procesor śledzenia celów mogą przy wykorzystaniu sieci Ethernet zostać rozszerzone do obsługi do 10 systemów podstawowych.

Seria DDS jest uwieńczeniem długiego, kosztownego i bardzo intensywnego procesu prac rozwojowych i konstrukcyjnych. W procesie tym firma bazowała na swoim bardzo dużym doświadczeniu oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu detekcji bardzo słabych celów podwodnych.

Serią DDS 9000 firma Kongsberg wprowadza na rynek niespotykany pod względem skuteczności wykrywania produkt. W ostatnim okresie znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie ze strony użytkowników na skuteczny, o relatywnie niskiej cenie system detekcji płetwonurków.
Różnorodność konfiguracji systemu sonarowego DDS 9000 o 200 stopniowym kącie pokrycia spełnia wymagania Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA dotyczące ceny jednostkowej poniżej 100.000,- USD na zabezpieczenie każdego 1000 stóp (330m) ochranianej linii brzegowej.
Koszt pokrycia ponad 3.300 stóp (ponad 1100 m) linii brzegowej przy wykorzystaniu systemu DDS 9000 wynosi poniżej 300.000,- USD. Koszt konfiguracji z głowicą o 360 stopniowym kącie pokrycia jest dostępny za cenę poniżej 400.000,- USD.

Elastyczność i swoboda w instalowaniu systemu była jednym z ważnych kryteriów przy rozpoczynaniu prac projektowych. Zarówno użytkownicy z instytucji militarnych jak i cywilnych akcentowali potrzebę systemów lekkich o małych gabarytach. Kompletny system DDS9001T z głowicą o kącie 360 stopni waży poniżej 125 kg i jest o ponad połowę lżejszy od systemów konkurencyjnych. Zakres dostępnych konfiguracji umożliwia łatwe instalowanie systemu na kadłubie statku, na ścianie basenu portowego czy na dnie morskim.

Niezawodność działania systemów była jednym z podstawowych kryteriów podczas prac rozwojowych nad systemem DDS9000. Wyroby firmy Kongsberg przechodzą bardzo intensywne wszechstronne testy, skutkuje to późniejszą niezawodnością w pracy terenowej. Łatwo dostępna jest ogólnoświatowa sieć serwisowa firmy Kongsberg. Firma zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji na naprawę lub wymianę wszystkich elementów systemu. Szeroka dowolność w instalowaniu, niezawodność w działaniu, doskonałe parametry technicznie, przyjazny interfejs użytkownika, wszystko to powoduje, że seria DDS 9000 stanowi ogromny skok ewolucyjny w systemach ochrony podwodnej.

Kongsberg Mesotech Ltd. (KML) jest częścią firmy Kongsberg Maritime Subsea. KML jest producentem szerokiej gamy urządzeń i systemów dla marynarki wojennej, rybołówstwa, morskiego przemysłu wydobywczego, instytucji naukowych i innych użytkowników podwodnych urządzeń akustycznych. Urządzenia są produkowane w Vancouver / Port Coquitlam, British Columbia, Kanada.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL