Kongsberg MRU 4


Czujnik położenia oraz wahań pionowych firmy Kongsberg Seatex

Kompaktowy czujnik, idealny do pomiarów wahań wzdłużnych, bocznych i pionowych w przyrządach holowanych pod wodą, na wolno poruszających się pojazdach ROV oraz na bojach oceanicznych. Może być wykorzystywany na pojazdach ROV do wykrywania na dnie morza materiałów z żelaza.

Łatwe sprzęganie z dowolnymi systemami poprzez wiele dostępnych wyjść cyfrowych i analogowych. Do przesyłania danych wystarczy pojedyncza skrętka. Do uruchomienia systemu nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu.


Realizowane funkcje:

MRU 4 został specjalnie opracowany do dokładnych pomiarów wahań bocznych, wzdłużnych, pionowych i kursu magnetycznego w środowisku ekstremalnych przyspieszeń w poziomie. Położenie czujnika MRU 4 może być ustalane programowo we wszystkich osiach w zakresie 360°. Urządzenie zawiera prostopadle rozmieszczone czujniki przyspieszenia liniowego, prędkości kątowej i pola magnetycznego

MRU 4 zawiera kompletne układy elektroniki do przetwarzania sygnałów oraz układ zasilacza. W wyniku braku elementów obrotowych oraz części zużywających się mechanicznie urządzenie osiągnęło bardzo wysoką niezawodność działania.

Dla poprawienia dokładności pomiaru kołysań bocznych, wzdłużnych i wahań pionowych urządzenie akceptuje zewnętrzne informacje o prędkości oraz o kursie podczas skrętów i przyspieszeń.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL