Kongsberg MRU 5


Czujnik trzeciej generacji MRU 5 został specjalnie zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów ruchu w warunkach morskich. Mierzy z najwyższą dokładnością wahania pionowe, wzdłużne i poprzeczne. Dodatkowo MRU zawiera trójosiowy wektorowy kompas typu fluxgate dostarczający danych o kierunku magnetycznym. Czujnik MRU 5 dostarcza wysokiej dokładności danych o ruchu dla szerokiego zakresu zastosowań, od małych pojazdów podwodnych do dużych systemów stabilizacji statków. Ponieważ zbudowany jest w oparciu o czujniki półprzewodnikowe bez elementów ruchomych, charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością.

MRU 5 jest idealnym czujnikiem do kompensacji wahań jednostek hydrograficznych dokonujących pomiarów przy pomocy echosond wielowiązkowych, do systemów dynamicznego pozycjonowania DP, na pojazdach podwodnych ROV, w systemach monitorowania lądowiska helikopterów na statkach, w systemach tłumienia ruchu na jednostkach rozwijających dużą szybkość oraz w podwodnych systemach holowanych. SA także stosowane na morskich platformach wiertniczych oraz na dużych statkach I innych zastosowaniach, gdzie wymagana jest duża dokładność pomiarów wahań. Dokładność wahań poprzecznych i wzdłużnych wynosi 0.02° RMS przy amplitudzie ±5°.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL