Kongsberg MRU 6


Czujnik trzeciej generacji MRU 6 został specjalnie zaprojektowany do precyzyjnych pomiarów ruchu w warunkach morskich. Mierzy z najwyższą dokładnością wahania pionowe, wzdłużne i poprzeczne. Dodatkowo MRU 6 zawiera trójosiowy wektorowy kompas typu fluxgate dostarczający danych o kierunku magnetycznym. Czujnik MRU 6 dostarcza wysokiej dokładności danych o ruchu dla szerokiego zakresu zastosowań, od małych pojazdów podwodnych do dużych systemów stabilizacji statków. Ponieważ zbudowany jest w oparciu o czujniki półprzewodnikowe bez elementów ruchomych, charakteryzuje się bardzo wysoką niezawodnością.

Czujnik stosowany jest do nawigacji oraz pomiarów zanurzenia w pojazdach podwodnych typu AUV, ROV, w bojach oceanicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa dokładność pomiarów wahań. Dokładność wahań poprzecznych i wzdłużnych wynosi 0.02° RMS przy amplitudzie ±5°.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL