Kongsberg MRU D


Tani model opracowany szczególnie dla zastosowań morskich. Zawiera dwuosiowy elektromechaniczną mikrostrukturę czujników (MEMS) zarówno prędkości skrętu jak i przyśpieszeń liniowych. Wysoką niezawodność zapewniają scalone czujniki, brak elementów obrotowych oraz brak części zużywających się mechanicznie.

Dostarczany jest z oprogramowaniem konfiguracyjnym i do prezentowania danych opartym o Windows. Poprzez wektorowe skonfigurowanie pozycji czujnika ze środkiem ciężkości statku uzyska się dokładne pomiary wahań bocznych i wzdłużnych nawet przy zamontowaniu czujnika na dużej wysokości.

Dzięki możliwości stłumienia przyspieszenia poziomego w pomiarach wahań bocznych i wzdłużnych, czujnik jest doskonałym narzędziem dla inklinometrów, dla urządzeń wiszących oraz standardowych przyrządów odniesienia stosowanych w pomiarach pionowych. Każdy czujnik MRU D jest dostarczany ze świadectwem kalibracji.


Typowe zastosowania

  • Rejestracja wahań, dynamiczne pozycjonowanie, kompensacja anten kierunkowych.
  • Czujnik powinien być montowany na stałe w stosunku do kierunku statku w miejscu, gdzie jest ograniczony zakres wahań bocznych i wzdłużnych. Jeśli nie można ograniczyć takich wahań, zaleca się stosowanie czujników trójosiowych.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL