Kongsberg MRU H


Służy do kompensacji wahań pionowych dla echosond i sonarów dostarczając na wyjściu danych do kompensacji wahań oraz danych o kołysaniach bocznych i wzdłużnych statku. Poprzez kombinację czujników tempa skrętu z czujnikami przyśpieszeń liniowych uzyskiwany jest bardzo dokładny pomiar wahań pionowych małych statków nawet w ekstremalnych warunkach morskich. Dane wyjściowe w formie sygnałów analogowych oraz cyfrowych mogą być wykorzystywane przez różne systemy. Do uruchomienia i pracy czujnik nie wymaga żadnego dodatkowego drogiego wyposażenia.

Typowe zastosowania

Monitorowanie ruchów statku szczególnie przy dużych szybkościach, rejestracja wahań, monitoring lądowiska helikoptera na statku, dźwigi pływające, kompensacja ruchu wind.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL