Kongsberg MRU Z


Czujnik do kompensacji wahań pionowych

Typowe zastosowania:

Kompensacja w czasie rzeczywistym dla echosond i dźwigów pływających. Pomiary wahań pionowych spełniają wymagania IHO.

Działanie:

MRU Z zawiera trójosiową elektromechaniczną mikrostrukturę czujników (MEMS) zarówno prędkości skrętu jak i przyśpieszeń liniowych. Wysoką niezawodność zapewniają scalone czujniki, brak elementów obrotowych oraz brak części zużywających się mechanicznie.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL