Magnetometr  Explorer v.AUV


Próba UXO
Zatoka San Diego

Testowaliśmy integrację Explorera v.AUV z Iver2 AUV podczas testu UXO dla Geneva International Centre for Humanitarian Demining, Szwajcaria, w Zatoce San Diego.

Rys. 1: Mapy magnetyczne – pole całkowite i sygnał analityczny (gradient całkowity), przed i po zasiewie UXO; każdy „x” oznacza wykrycie niewybuchów.
Dane dzięki uprzejmości Geneva International Centre for Humanitarian Demining, Szwajcaria.

Parametry badania

Przeprowadzono dwa badania o wymiarach 250m x 120m na tym samym obszarze.
Jeden przed przesiewem symulowanych celów UXO, a drugi po posiewie, następnego dnia.
Cele miały wielkość od 60 mm do 160 mm. Najmniejszy cel miał masę 1 kg.

Wyniki

Mapa pola całkowitego (Rysunek 1) pokazuje znaczne tło geologiczne przesłaniające małe cele bliskie powierzchni oraz mały rurociąg w dolnej połowie bloku. Na mapie gradientu obszaru  wyraźnie widać 10 celów 

Dane o gradiencie z jednego czujnika eksploracyjnego

Nasze wyspecjalizowane algorytmy przekształcają dane o polu całkowitym na dane o gradiencie całkowitym, które:

  • poprawia definicję celu
  • tłumi szumy tła

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL