Miernik fal Valeport MIDAS DWR


Miernik MIDAS DWR zastępuje stary aparat Model 730D i stanowi istotny postęp w technologii zapisu fal PUV.

Oprócz standardowych danych niekierunkowych, dostępnych w MIDAS WTR MIDAS DWR, wykonuje również pełną analizę danych kierunkowych, umożliwiającą przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 2 °. Unikalne cechy MIDAS DWR sprawiają, że jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie monitorowania fal, we wszystkich aplikacjach przybrzeżnych na płytkich wodach.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL