Miernik prądu Valeport Model 001&002


Mierniki pływu 001 i 002, zapewniają tanią i niezawodną metodę monitorowania pływów w zmiennym środowisku, mając na uwadze zasolenie oraz siłę przepływu wody w danym akwenie. Mierniki dzięki innej konstrukcji łożyska uzyskują większą czułość na wykrywanie małych prędkości oraz posiadają stałą wydajność urządzenia.

 Łatwość w użyciu powoduje, że mierniki 001 i 002 są doskonałe do badań terenowych oraz jako niezbędne urządzenie do prac hydrometrycznych. Możliwość pracy urządzenia na każdej wysokości dna, wszystkie systemy wyposażone są w wyświetlacz 0012B pracujący w czasie rzeczywistym.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL