Młynek elektromagnetyczny Valeport Model 801


Model 801 – przepływomierz EM

Przepływomierze elektromagnetyczne Model 801 mierzą prędkość wody w kanale otwartym z wyjątkową dokładnością.

Dostępne są dwa typy czujników, dostosowane do różnych wymagań aplikacji, ale oba oferują doskonałą trwałość, niezawodność, dokładność danych i są odpowiednie do stosowania we wszystkich środowiskach wodnych.

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL