Oceantools STROBE


Awaryjny podwodny lokalizator

Podwodny lokalizator może być wykorzystany do różnych zastosowań pod wodą.

Podczas aktywacji, emituje wysokiej intensywności światło, które pozwala w szybki sposób zlokalizować szukane miejsce.

  • szerokie zastosowanie
  • lekka odbudowa
  • niski pobór mocy
  • wysoka widzialność
  • odporna obudowa

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL