Oprogramowanie QPS Qarto


Qarto to oprogramowanie do tworzenia map ENC. Zbudowane z myślą o szybkiej i zautomatyzowanej zmianie produktu, Qarto jest narzędziem wybieranym przez niektóre z największych portów na świecie, zapewniając terminowe produkty i bezpieczne działanie na tych ruchliwych drogach wodnych w ich obrębie.
Mocną stroną Qarto jest bardzo szybkie i zautomatyzowane tworzenie map ENC. Qarto umożliwia krótkie czasy zwrotu od pomiaru do mapy, które są niezbędne do bezpiecznej eksploatacji ruchliwych dróg wodnych, np. w Westerschelde i Porcie Rotterdam. W zależności od życzenia klienta, produkt Qarto może generować w pełni pokryte mapy ENC lub tzw. bENC lub mapy batyskafowe.
Qarto posiada własny program edytora S-57 o nazwie Qomposer, który pozwala na zbudowanie mapy  ENC od podstaw i wykorzystanie go do w procesie produkcji nowych, aktualnych ENC. W celu sprawdzenia jakości produkowanych ENC, Qarto posiada wbudowaną funkcję S-58.
Qarto może być używany jako samodzielny produkt, ale także pracować w połączeniu z istniejącym zestawem  Qinsy. Oprócz współpracy z innymi produktami  Qinsy, możliwe jest również użycie go w połączeniu z istniejącymi systemami baz danych hydrograficznych, takimi jak Esri ArcGIS i Caris BathyDatabase.

 


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL