Optyczne kamery podwodne


Kamera podwodna Deep Blue Professional Grade Color wykorzystywana jest głównie do celów edukacyjnych, badawczych i rekreacyjnych oraz w wędkarstwie sportowym, profesjonalnych produkcjach filmowych itp. Dzięki technologii cyfrowego przetwarzania sygnału kamera zapewnia wysoką jakość rejestrowanego obrazu oraz odbiór wysokiej jakości filmów video nagrywanych pod wodą, które mogą być odtwarzane w czasie rzeczywistym lub nagrywane w celu późniejszego odtworzenia. Kamera wyposażona jest w umieszczony na szpuli kabel o długości do 305 m wytrzymujący nacisk do 320 kg. Może być umieszczona na dowolnej konstrukcji podwodnej lub na końcu teleskopowego wysięgnika. Podwodne oświetlenie wykonane w technologii ksenonowej pozwala na działanie w ograniczonych warunkach oświetlenia. Kamera wykonana jest z materiałów o bardzo dużej wytrzymałości, odpornych na uderzenia skał, kabli oraz innych odłamków znajdujących się pod wodą.

Kamera Delta Vision Industrial Grade Color / Black & White wykorzystywane głównie do inspekcji rur, studni, zbiorników wodnych i monitoringu przeprowadzanego w ekstremalnych warunkach otoczenia. Obudowa kamery jest wykonana ze stali nierdzewnej i może być używana do nagrywania zarówno na powierzchni jak i pod wodą.


Kamery podwodne porównanie


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL