Podwodny GPS GIB LITE


  • Śledzenie pozycji obiektów np. ROV 
  • Inspekcja rurociągów
  • Poszukiwania i ratownictwo podwodne
  • Identyfikacja obiektów
  • Dozorowanie działań płetwonurków
  • Dokładna kartografia podwodna
  • Koordynaty położenia obiektów na tle cyfrowej mapy C-Map
  • 4 zakotwiczone lub dryfujące boje GIB w rejonie operowania ( wyposażone w odbiorniki DGPS, radiomodemy, odbiorniki hydroakustyczne oraz baterie zasilające).
  • Komputer typu laptop z oprogramowaniem AQUATIC oraz radiomodem na stanowisku operatora systemu.
  • Mały nadajnik hydroakustyczny (pinger) umieszczony na obiekcie śledzonym lub przyczepiony do płetwonurka.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL