Pojazd podwodny AUV Kongsberg HUGIN


AUTONOMICZNY POJAZD PODWODNY, HUGIN
Autonomiczne pojazdy podwodne HUGIN – AUV / roboty morskie oferują najlepsze możliwości w zakresie autonomicznych, zdalnych badań podwodnych. Te swobodnie pływające autonomiczne pojazdy podwodne charakteryzują się dużą manewrowością i wysoką dokładnością stabilizacji. Hydrodynamiczny kształt, dokładne instrumenty i doskonała pojemność baterii sprawiają, że pojazdy AUV są idealnym wyborem.

Hugin jest dostępny w kilku konfiguracjach i klasach głębokości. Główne głębokości znamionowe to:

3000 metrów
4500 metrów
6000 metrów

KONFIGURACJE OBCIĄŻENIA UŻYTKOWEGO WYBIERANE PRZEZ KLIENTA

Ponieważ nasze autonomiczne pojazdy podwodne Hugin mogą funkcjonować bez uwięzi, kabli czy zdalnego sterowania, mają one wiele zastosowań w oceanografii, monitoringu środowiska i badaniach zasobów podwodnych. Kluczowym elementem koncepcji Hugin jest zastosowanie wspólnej technologii, która sprawia, że systemy te można zaadaptować do zastosowań marynarki wojennej i komercyjnych. Nasza modułowa konstrukcja pozwala na różne konfiguracje obciążenia użytkowego, w zależności od potrzeb klienta.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

 • Bardzo stabilna i cicha platforma hydrodynamiczna dla czujników ładunku.
 • Wysoka manewrowość zapewniająca podążanie za terenem i promień skrętu wynoszący 15 metrów
 • Głębokość operacyjna 3000, 4500 i 6000 metrów
 • Praca pod nadzorem operatora („acoustic tether”), półautonomiczna lub autonomiczna
 • Najnowocześniejszy system nawigacji inercyjnej (AINS)
 • Zapewnia wytrzymałość i solidne rozwiązania techniczne odpowiadające wymaganiom nowoczesnej marynarki wojennej
 • Najnowsza technologia akumulatorów o wytrzymałości do 100 godzin przy prędkości 4 węzłów
 • Wysoce elastyczna konfiguracja i integracja systemów obciążenia użytkowego
 • Typowe czujniki obciążenia użytkowego to sonar z syntetyczną aperturą lub sonar boczny, echosonda wielowiązkowa, profiler denny, kamera, CTD i sonar objętościowy.

ZASTOSOWANIA KOMERCYJNE

 • Szybkie mapowanie i obrazowanie dna morskiego w wysokiej rozdzielczości
 • Geofizyczna inspekcja terenu
 • Kontrola rurociągów i konstrukcji podmorskich
 • Badania oceanograficzne
 • Monitorowanie środowiska
 • Morskie badania geologiczne
 • Operacje poszukiwawcze

ZASTOSOWANIA OBRONNE

 • Przeciwdziałanie minom – MCM
 • Szybka ocena oddziaływania na środowisko – REA
 • Wywiad, obserwacja i rozpoznanie – ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance)

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

AUV firmy HUGIN może być wyposażony w wiele różnych dodatkowych urządzeń. Przykłady dostępnych sensorów to:

 • HISAS (High Resolution Iterferometric Synthetic Aperture Sonar)
 • Echosonda wielowiązkowa EM2040
 • sonar boczny
 • Echosonda subbottom profiler
 • Kamera obrazów nieruchomych
 • Czujnik zmętnienia
 • ADCP
 • Czujnik metanu

Jedną z kluczowych cech systemu Hugin Payload jest to, że wszystkie czujniki mogą działać razem, a dane są znakowane czasem u źródła, co ułatwia precyzyjną georeferencję.

KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM

Pojazdy AUV Hugin są wyposażone w akustyczne łącza komunikacyjne, które zapewniają monitorowanie stanu pojazdu i czujników ładunku w czasie rzeczywistym. Łącza akustyczne umożliwiają również odbieranie w czasie rzeczywistym danych dotyczących ładunku użytecznego z pojazdu, co stanowi miernik jakości i zapewnia efektywne badania.

TRZY TRYBY PRACY
Pojazd może pracować w trybie autonomicznym, półautonomicznym lub nadzorowanym.

Misja autonomiczna nie wymaga udziału operatora i przebiega po wcześniej zaplanowanej trasie, realizując po drodze cele badawcze. Misja półautonomiczna również podąża po zaplanowanej wcześniej trasie, ale daje operatorowi możliwość monitorowania statusu misji.

Misja nadzorowana dostarcza operatorowi danych z urządzeń w czasie rzeczywistym dla celów zarządzania jakością, a także zapewnia najlepszą dokładność pozycji poprzez aktualizację Hugin za pomocą systemu HiPAP USBL.

ZOPTYMALIZOWANA KONFIGURACJA MODUŁOWA
Pojazd AUV Hugin został skonfigurowany w taki sposób, aby umieścić jak najwięcej czujników i energii w korpusie pojazdu przy jednoczesnym zapewnieniu jak najbardziej kompaktowych rozmiarów. Układ korpusu jest standardowy dla całej serii i obejmuje możliwość dodania dodatkowych cylindrycznych modułów ładunkowych, zapewniając wbudowaną ścieżkę modernizacji.

STACJA OPERATORSKA AUTONOMICZNEGO POJAZDU PODWODNEGO
Stacja operatorska obejmuje monitor i panel operatorski z interfejsami do stacji operatorskich ładunku użytecznego i czujników zamontowanych na statku, takich jak dGPS, HiPAP, czujnik położenia statku, łącze akustyczne i systemy łączności RF.

INSPEKCJA PRZY POMOCY AUV HUGIN


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL