Pojazd podwodny Kongsberg EELUME


Podwodne pojazdy interwencyjne Eelume to w zasadzie samobieżne ramiona robotyczne, których smukły i elastyczny korpus może przemieszczać się na duże odległości i wykonywać lekkie prace inspekcyjne, konserwacyjne i naprawcze w ograniczonych przestrzeniach, do których nie mają dostępu konwencjonalne pojazdy podwodne. Będą one wyposażone w kilka rodzajów czujników i narzędzi potrzebnych do wypełnienia swojej misji.

Roboty morskie Eelume będą na stałe zainstalowane na dnie morskim, będąc gotowymi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do planowanych i wykonywanych na żądanie inspekcji i interwencji, niezależnie od warunków pogodowych. Rozwiązanie to pozwoli na radykalne obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie wykorzystania drogich statków nawodnych, które są obecnie niezbędne do obsługi takich operacji. Podwodne pojazdy interwencyjne Eelume mogą być instalowane zarówno na istniejących, jak i nowych złożach, gdzie typowe prace obejmują: inspekcję wizualną, czyszczenie oraz obsługę zaworów i dławików. Zadania te stanowią dużą część całkowitych wydatków na podmorskie inspekcje i interwencje.

Pojazdy Eelume to modułowe kombinacje przegubów, pędników i różnych modułów. Smukły korpus pozwala na precyzyjne zawisanie i manewrowanie nawet w silnych prądach oceanicznych.

Czujniki i narzędzia mogą być zamontowane w dowolnym miejscu wzdłuż elastycznego korpusu. Konfigurację dwuramienną uzyskuje się poprzez zamontowanie narzędzi na każdym z końców i uformowanie korpusu pojazdu w kształt litery U. Jeden koniec ramienia może chwytać w celu zamocowania pojazdu, podczas gdy drugi koniec wykonuje zadania inspekcji i interwencji. Jeden koniec ramienia może również zapewniać widok z kamery perspektywicznej na operację wykonywaną przez narzędzie na drugim końcu.

Wszystkie te elastyczne scenariusze operacyjne są możliwe dzięki unikalnym możliwościom zmiany kształtu pojazdów Eelume.

Eelume AS to firma wywodząca się z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU), która nawiązała współpracę z Biurem Transferu Technologii NTNU, Kongsberg Maritime i Statoil w celu opracowania nowej generacji robotów podwodnych.

CECHY
Mieszkaniec podmorski: Zaprojektowany do życia pod wodą poprzez podłączenie do stacji dokującej na dnie morza.
Bezpieczniejszy i bardziej ekologiczny: Rozwiązanie rezydentne, które może być mobilizowane 24/7 bez potrzeby korzystania ze statku powierzchniowego, umożliwia bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i efektywne kosztowo operacje podwodne.
System modułowy: Możliwość dostosowania do szerokiego zakresu operacji podwodnych. Moduły mogą być łączone w różnych kombinacjach, tworząc różne typy pojazdów.
Interwencja: Pojazd sam w sobie jest zręcznym ramieniem robotycznym, które może obsługiwać narzędzia i wykonywać zadania interwencyjne.
Duży zasięg: Smukły i torpedokształtny pojazd może przemieszczać się na duże odległości, jak AUV badawczy.
Dostęp do trudnych obszarów: Elastyczny i smukły korpus może uzyskać dostęp i działać w ograniczonych obszarach struktur podmorskich.

ZASTOSOWANIA
Kontrola wizualna
Czyszczenie
Obsługa zaworów i dławików


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL