QPS Qimera


Qimera – najnowszy produkt firmy QPS do przetwarzania danych batymetrycznych pochodzących z echosond wielowiązkowych. Zaawansowane narzędzia i funkcje programu dostarczają wszystkiego, co jest niezbędne do obróbki danych.


Qimera
jest uważana za najprostszą i najlepiej rozbudowaną aplikację do przetwarzania danych batymetrycznych. System został stworzony w oparciu o najnowsze technologie. Rewolucjonizuje sposób obsługi i pracy z danymi poprzez tworzenie 'Dynamicznego Obiegu Informacji’. Jak ? Sugestywnie prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy obróbki danych.

Zawiera szereg nowoczesnych funkcji, w tym SVP Editor, Patch Test, Wobble Test i Swath Editor. Oferuje dużą różnorodność obsługiwanych formatów danych takich jak: .db, .all, .s7k, .hsx, .tiff, albo ASCII, co pozwala na współpracę z wieloma innymi aplikacjami. Qimera z czasem zastąpi oprogramowanie Qloud, które już nie będzie rozwijane przez producenta. W połączeniu z QINSy daje doskonałe narzędzie do zbierania i przetwarzania danych hydrograficznych, ale może także pracować, jako niezależny program. Łączy w sobie funkcjonalność Replay, Processing Manager, DMagic, Qloud, FMHydro, a także posiada dodatkowe opcje.

Główne cechy oprogramowania Qimera:

1. ŁATWA OBSŁUGA

– Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne,
– Od załadowania surowych danych do gotowego produktu cyfrowego wystarczy mniej niż 10 kliknięć,
– Offsety statku i kalibracja są wyodrębniane z surowych danych pozbawiając ich złożoności i potencjalnych źródeł błędów.

2. POWIERZCHNIA DYNAMICZNA

– Batymetryczny model powierzchni, który może być przeglądany i edytowany w 2D/3D,
– Nazywana „dynamiczną”, ponieważ odzwierciedla stan przetwarzanych danych,
– Automatycznie aktualizowana po wprowadzeniu zmian,
– Tworzona z pojedynczych linii w formacie QPD,
– Wyeliminowano ograniczenia pamięci, które wcześniej były obecne.

3. CZYSZCZENIE DANYCH

– Czyszczenie manualne prowadzone w Swath Editor i w 3D Editor,
– Filtr Spline z Qloud,
– Filtry działające w czasie rzeczywistym.

4. EDYTOR PARAMETRÓW STATKU

– Informacje na temat nazwy statku, nazwy czujników, offsetów i wartości kalibracji są automatycznie i bezpośrednio wyodrębniane z surowych danych, 
– Informacje, jakie mogą być pozyskiwane zależą od formatów plików,
– Qimera może obsługiwać systemy z wieloma przetwornikami nadawczymi i odbiorczymi.

 
5. ORGANIZACJA PROJEKTU

– Qimera jest bardzo elastyczna, jeśli chodzi o organizację projektu. Pliki źródłowe mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na komputerze i nie będzie miało to wpływu na sposób, w jaki linie pomiarowe będą umieszczone w projekcie.
– Dodatkowo pliki źródłowe można grupowac w następujące sposoby:

    – w porządku, w którym zostały zaimportowane do projektu,
    – według statku,
    – według dnia,
    – według statku i dnia,
    – według dnia i statku,
    – według lokalizacji na dysku twardym.

Jest to możliwe dlatego gdyż Qimera wykorzystuje metadane zapisane w każdym pliku.

 
6. EDYTOR SWATH

– Edycja jednej linii pomiarowej na raz,
– Odrzucone dane mogą być wyświetlane lub ukrywane w zależności od potrzeb użytkownika,
– Daje możliwość podglądu, jaki wpływ na dane będzie miał wybór filtrów i ile zewnętrznych wiązek można odrzucić bez powodowania przerw w danych.


7. WOOBLE TEST

– Wooble Test pracuje na surowych plikach.
– Pozwala na zmianę wielu aspektów konfiguracji, które mogą mieć wpływ na przeliczanie wiązki, a tym samym na produkt końcowy, takich jak:
    – dostrojenie danych roll, pitch and heave oraz ich znaku +/-
    – weryfikacja instalacyjnych kątów pomiarowych w odniesieniu do przetwornika lub statku
    – dostrojenie opóźnienia danych o przechyłach statku,
    – zmiany offsetów lokalizacji X,Y,Z

– Ma na celu pomóc użytkownikowi zidentyfikować źródło artefaktów lub kołysania, które jest obecne w danych z powodu nieprawidłowej wartości w konfiguracji. Po ustaleniu źródła błędów odpowiednia poprawka zapisywana jest automatycznie w pliku konfiguracyjnym statku.

 8. KALIBRACJA

– Najdokładniejszy z dostępnych dotychczas patch testów,
– Bazuje na najnowszych technologiach,
– Może być załadowanych wiele linii pomiarowych jednocześnie, 
– Qimera pomaga przeprowadzać kalibrację mniej doświadczonym użytkownikom, 
– Wszelkie obliczone wartości kalibracji są wprowadzane do Edytora statku automatycznie.

Zalety:

 • Łatwa w obsłudze dzięki pomocy on-line dostępnej na stronie internetowej programu,
 • Nowoczesny design,
 • Działa w środowisku MS-Windows 64-Bit (później MAC/Linux),
 • Obejmuje szereg funkcji do przetwarzania danych,
 • Oferuje płynne przejście z QINSy,
 • Obsługuje najpopularniejsze formaty danych QINSy(.db), SIS (.all), SeaBat (.s7k), Hypack (.hsx),
 • Automatycznie rozpoznaje układy dla poszczególnych warstw kartograficznych,
 • Potrafi obsługiwać projekty z wielu dni, z wieloma jednostkami pomiarowymi, z wieloma MBES,
 • Modelowanie i edytowanie powierzchni CUBE. Automatyczne czyszczenie większości danych.

Qimera dostępna jest w dwóch standardowych wersjach oprogramowania:

 • QIMERA – Podstawowa wersja obsługująca pliki w formacie QINSY DB. Posiada wszystkie funkcje i narzędzia do przetwarzania danych.
 • QIMERA PRO – Obsługuje wszystkie formaty danych surowych. Posiada wszystkie funkcje i narzędzia do przetwarzania danych

Wersję demonstracyjną programu działąjącą przez 30 dni można otrzymać za naszym pośrednictwem lub rejestrując się bezpośrednio na stronie QPS.

Dla naszych klientów istnieje możliwość zorganizowania prezentacji i szkoleń w języku polskim.

Profesjonalne wsparcie techniczne autoryzowanego przedstawiciela w Polsce dostępne pod adresem: hydro@escort.com.pl


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL