Radiopława EPIRB SAILOR SE-II i SGE-II


Radiopławy SAILOR SE-II i SGE-II.

Możemy podzielić na 4 różne typy w zależności od wyposażenia.

  • Radiopława z wbudowanym odbiornikiem GPS
  • Radiopława bez wbudowanego odbiornika GPS
  • Radiopława ze zwykłym uchwytem, aktywacja ręczna
  • Radiopława z kapsułą i ze zwalniakiem hydrostatycznym do automatycznego zwolnienia w niebezpieczeństwie. Spełnia wymagania IMO.

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL