Radiotelefon VHF ICOM IC-M323/323G


Radiotelefon VHF z DSC klasy D, charakteryzujący się niezawodnością

Wbudowany odbiornik GPS (tylko model IC-M323G)

Wbudowany odbiornik GPS umożliwia wskazywanie aktualnej pozycji oraz czasu, może być również używany do wywołania DSC. Źródło danych może być wybrane za pomocą ustawień.   

Intuicyjny interfejs użytkownika 

Interfejs w urządzeniach marki ICOM, zapewniają prostą obsługę dla użytkowników. Obrotowe pokrętło oraz klawisze ze strzałkami zapewniają intuicyjną obsługę urządzenia. Rozdzielczość ekranu pozwala na łatwy odczyt informacji.

 

Wbudowane DSC klasy D

Za pomocą modułu DSC, możliwe jest prowadzenie nasłuchu na kanale 70, który pozostaje aktywny nawet podczas odbioru z innego kanału. Funkcja DSC zawiera wywołania: w niebezpieczeństwie, indywidualne, grupowe, do wszystkich statków, pilne, dot. bezpieczeństwa,  prośba podania pozycji, prośba dot. zanieczyszczenia, test wywołania DSC.

Wodoszczelność IPX7

Radiotelefon IC-M323/G jest zaprojektowany, aby sprostać przebywaniu w wodzie przez 30 minut na głębokości 1 metra.  Co odpowiada standardowi IPX7.

Kompatybilność dzięki interfejsowi NMEA

Wszystkie odebrane wiadomości DSC od innych statków mogą być przesyłane do innych urządzeń za pośrednictwem standardu NMEA0183.

Kompatybilność z  Transponderem AIS  klasy B MA-500TR

Radiotelefon IC-M323/G może być zintegrowany z transponderem AIS klasy B MA-500TR, co pozwala na prostsze wykonywanie wywoływania DSC z ekranu Transpondera.

Funkcja ulubionych kanałów

Funkcja pozwala na szybki wybór kanału. Ustawienie kałanu najczęściej używanego, symbolem „Tag”, powoduje że podczas przewijania kanałów przyciskami na mikrofonie, wybór kanałów jest dostępny tylko tych oznaczonych „Tag”

Inne cechy

  • Kompatybilność z MarineCommander™
  • Funkcja osuszania AquaQuake™
  • Podwójny i potrójny nasłuch na kanale 16 i/ lub kanału użytkowego
  • Dostępna czarna i biała wersja 

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL