SAILOR 6222 VHF z DSC klasy A


SAILOR 6222 VHF z DSC klasy A

  • powtarzanie komunikacji przychodzącej (co 240s)
  • wyświetlacz wysokiej jakości
  • doskonała widoczność w dzień i noc
  • łatwa i intuicyjna struktura menu
  • duże przyciski oraz pokrętła dla łatwej obsługi
  • wygodne słuchawki
  • Thrane LINK

WYMIARY RADIOTELEFONU

KONFIGURACJA WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL