Sonar holowany C-MAX CM2


Sonar holowany CM2 jest urządzeniem pozwalającym prowadzić pomiary z prędkością od 1 do 8 węzłów. Dostępny jest w dwóch wersjach: DF (100/325 kHz) i EDF (325/780 kHz). Do pomiarów ogólnych najczęściej wykorzystywana jest wersja DF. W trybie 100kHz pas poszukiwania wynosi do 1000 m szerokości, co jest przydatne przy wykrywaniu większych obiektów, takich jak wraki lub kontenery. W trybie 325kHz możliwe jest odróżnienie takich obiektów, jak liny cumownicze, łańcuchy kotwiczne, kotwice, pale, skały, a także różnice w teksturze dna morskiego.

1. Parametry techniczne:

Częstotliwość: Typ DF: 100/325 kHz (CHIRP)
Typ EDF 325/780 kHz (CHIRP)
Głębokość pracy: 0-2000m
Zakres pracy (na lewą i prawą stronę) 100m, 200m, 300m, 400m, 500m -przy częstotliwości 100 kHz
25m, 50m, 75m, 100m, 150m -przy częstotliwości 325 kHz
12.5m, 25m, 37.5m, 50m – przy częstotliwości 780 kHz
Prędkość operacyjna: 1-8 węzłów
Maksymalna prędkość holowania: 12 węzłów
Częstość impulsowania, impuls na sekundę (przy zakresie): 780kHz: 25.4 (12.5m), 25.4 (25m), 17.8 (37.5m), 13.8 (50m),
325kHz: 25.4 (25m), 13.8 (50m), 9.4 (75m), 7.2 (100m), 4.8 (150m),
100kHz: 7.2 (100m), 3.7 (200m), 2.45 (300m), 1.85 (400m), 1.49 (500m)
Szerokość wiązki: pozioma 0.3º przy 325kHz; 1.0º przy 100kHz; 0.2º przy 780kHz
pionowa, pełne pokrycie -5º na lewo przez -90º do -5º na prawo
Rozdzielczość boczna 18mm przy 780 kHz, 39mm przy 325 kHz (18mm na zakresie 25 metrów), 78mm przy 100 kHz
Pochylanie wiązki (na osiach maks. czułości): 10º lub 20º, ustawiana bez narzędzi
Obudowa: Stal nierdzewna
Wymiary głowicy i ciężar 1.24m długość
Typ DF: 18.0kg w powietrzu, 12.2kg w wodzie morskiej
Typ EDF: 17.1kg w powietrzu, 11.3kg w wodzie morskiej
Zakres temperatury głowicy -10 do +45ºC praca
-20 do +50ºC przechowywanie
Zabezpieczenie Mechanizm zabezpieczający w trakcie holowania z siłą przekraczającą nominalną 0.75kN (75kg)
Oprogramowanie do akwizycji: Producenta MaxView (w zestawie)

  

2. Dodatkowe czujniki:

 • Wysokość 'rybki’, z wbudowanej echosondy, rozdzielczość 78mm
 • Temperatura wody
 • Kurs (Opcjonalnie)
 • Głębokość (Opcjonalnie)

 
 3. Interfejs dla magnetometru


Opcjonalny interfejs do magnetometrów Explorer i SeaSpy firmy Marine Magnetics, pozwala na zasilanie magnetometru z sonaru holowanego CM2 oraz wykorzystanie telemetrii kabloliny. W ten sposób unika się konieczności używania osobnego kabla holowniczego.

Akcesoria:

 • ’Skrzydło dekompresyjne’
  Opcjonalnie CM2 może być wyposażony w 'skrzydło dekompresyjne’ w celu zwiększenia głębokości holowania nawet o 50% w odniesieniu do tej samej długości kabla i prędkości holowania.

 • Licznik
  Sonar posiada dedykowane koło zliczające ilość wydanego kabla holowniczego. Pozwala to operatorowi na dokładne oszacowanie laybeck’u (odległości poziomej rybki od punktu odniesienia), do oceny podatności sonaru na zmiany prędkości statku, a także monitorowanie działania wciągarki, jeśli jest ona kontrolowana przez załogę.
  Koło zawiera moduł zliczający, kompatybilny z PC ze złączem RS232. Złącze przenosi zmierzoną długość w metrach lub stopach, do +/- 10000m [32800ft]. Rozdzielczość pomiaru wynosi 0,5 metra [1.7ft].

 • Rura montażowa
  Rura o średnicy 50mm zapewnia montaż sonaru na burcie jednostki pomiarowej. Wykonana jest ze stali nierdzewnej.

 • Walizka transportowa
  Specjalnie zaprojektowana w przypadku transportu. Dostępna zarówno dla CM2 Towfish i DeepTow.

 Oprogramowanie MaxView

MaxView jest oprogramowaniem zapewniającym możliwość akwizycji, wyświetlania mapy, edycji i konwersji.

Zalety oprogramowania:

 • Elastyczny interfejs nawigacyjny wyświetlający współrzędne w formacie Lat/Long i UTM.
 • Kompleksowy ploter pokazujący pozycję statku i obiektów.
 • Może być zainstalowany bez licencji na wielu komputerach. Klucz jest niezbędny tylko do akwizycji danych.
 • Łatwy eksport obrazów, obiektów i danych nawigacyjnych do innych pakietów oprogramowania.

Do sonaru dołączona jest instrukcja w języku polskim.

Broszury w języku angielskim:


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL