Sonarowy System Antykolizyjny 3D do nawigacji morskiej firmy FarSounder


Zastosowanie: na statkach i super-jachtach przy wchodzeniu do portu oraz w żegludze na nieznanych, płytkich akwenach.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL