Struktura firmy


Siedziba główna

tel. +48 91 43 10 400

email: escort@escort.com.pl

Administracja

tel. +48 91 43 10 403

email: agnieszka.s@escort.com.pl

Dział handlowy

email: sales@escort.com.pl

Arkadiusz Markowski   +48 91 43 10 408   arek.m@escort.com.pl

Natalia Jankowska        +48 91 43 10 405   natalia.j@escort.com.pl

Marcin Schenker           +48 91 43 10 407   marcin.s@escort.com.pl

Maciej Jankowski          + 48 91 43 10 404   maciek.j@escort.com.pl

 

Dział serwisu- Szczecin

tel. +48 91 43 10 415,  +48 91 43 10 416,   +48 91 43 10 433

email: service@escort.com.pl

Dział serwisu- Gdańsk

tel. +48 58 34 18 459

email: gdansk@escort.com.pl

Dział badań i rozwoju

tel. +48 91 43 10 418,  +48 91 43 10 435

email: it@escort.com.pl

Dział hydrografii i monitoringu

tel. +48 91 43 10 409,  +48 91 43 10 410,   +48 91 43 10 430

email: hydro@escort.com.pl

Dział księgowości

tel. +48 91 43 10 402

email: ksiegowosc@escort.com.pl

Konsultanci

Systemy okrętowe, tel. +48 91 43 10 404,
email: maciek.j@escort.com.pl

Sieci łączności, tel. +48 91 43 10 413,
email: ryszard.r@escort.com.pl

Koordynator serwisu, tel. +48 91 43 10 415,
email: wojciech.g@escort.com.pl

Projektowanie instalacji, tel. +48 91 43 10 416,
email: slawek.b@escort.com.pl

Systemy hydroakustyczne, tel. +48 91 43 10 401,
email: zenon.m@escort.com.pl


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL