System ECDIS SIMRAD MARIS ECDIS900 MK15


Simrad MARIS ECDIS900 MK15 jest systemem nawigacji zatwierdzonym przez IMO, przeznaczonym do stosowania na pokładzie statków SOLAS, podlegających przepisom dotyczącym przewozu, takim jak statki towarowe i tankowce. Łatwy w obsłudze przy użyciu standardowego interfejsu Windows PC, ECDIS900 zapewnia precyzyjną nawigację dzięki wszechstronnym narzędziom planowania trasy i optymalizacji. Zintegrowanemu zarządzaniu mapami, nakładaniu radaru oraz opcjonalnej wysoce konfigurowalnej prezentacji.

 • 19 lub 24-calowy płaski wyświetlacz z wbudowanym komputerem PC
 • Standardowy interfejs Windows z kontrolą klawiatury i trackballa
 • Zaawansowane narzędzia planowania tras i optymalizacji, z modułami specjalnymi, w tym planowanie SAR
 • Precyzyjne narzędzia nawigacyjne, w tym przewidywanie położenia i pomoc w dokowaniu
 • Nakładka radarowa
 • Zintegrowane zarządzanie mapami, dzięki zamówieniom online i aktualizacjom
 • Obsługuje ENC (PRIMAR, IC-ENC, UKHO AVCS), UKHO ARCS, CMap Professional + charts, AIO
 • Wybór prezentacji map S-52 i INT1
 • Opcja PLECDIS dla statków do nawigacji bez map papierowych
 • Integracja z BNWAS, Navtex, AIS, Autopilot i BAMS
 • Uznanie typu IMO

Simrad MARIS ECDIS900 jest zgodny z IMO, z normą IEC61174: 2008 Ed4 do stosowania na wszystkich statkach SOLAS i innych statkach, które muszą być wyposażone w elektroniczny system wyświetlania map. Zgodnie z poprawkami do konwencji SOLAS wszystkie istniejące duże statki pasażerskie, tankowce i statki będą musiały dostosować się do ECDIS na harmonogramie, który rozpoczął się w lipcu 2012 r. I kończy się w lipcu 2018 r. Wszystkie nowe statki pasażerskie powyżej 500gt, tankowce o ładowności powyżej 3000gt. System ECDIS900 jest również zgodny z dodatkowymi przepisami ustawionymi przez państwa bandery, kontrolę państwa portu i program OCIMF Inspection Report (SIRE).

Rozwiązanie All-in-One PC

Moduł ECDIS900 MK15 zawiera 19-calowy płaski wyświetlacz 19-calowy z wbudowanym komputerem z systemem Windows, przystosowany do montażu na uchwycie, lub w pulpicie. Zwarta konstrukcja, w tym cztery zintegrowane porty NMEA0183, dwa porty Ethernet i zasilacz AC / DC, umożliwia prostą instalację w różnych miejscach, w tym w miejscach z ograniczoną przestrzenią.

Łatwy w użyciu

W oparciu o standardowy interfejs systemu Windows przy użyciu wspólnych elementów sterujących, w tym pasków narzędzi, paneli tablicowych, klawiszy skrótu i ​​ menu, system ECDIS900 jest łatwy w obsłudze. Wszystkie modele ECDIS900 zawierają standardową klawiaturę i trackball, zapewniającą szybkie i dokładne wprowadzanie danych.

Moduł wyszukiwania i ratowania (SAR) modułu ECDIS900 automatycznie tworzy trasy z uwzględnieniem znosu, dla wzorów wyszukiwani .

Precyzyjne narzędzia do nawigacji

ECDIS900 oferuje narzędzia umożliwiające bezpieczną i precyzyjną nawigację, w tym przewidywanie pozycji i pomoc podczas dokowania.

Moduł Predictor oblicza przyszłe pozycje statku w oparciu o dane GPS, żyroskopu. W wąskich wodach zapewnia to dokładną wizualizację położenia statku przez cały czas – dzięki temu nawigator może odpowiednio zoptymalizować prędkość i szybkość.

Moduł Docking ułatwia bezpieczne manewry dokowania poprzez obliczenie i wyraźne wyświetlenie odległości statku i zbliżanie prędkości do punktów dokowania. Podczas dokowania obecne, historyczne i przewidywane pozycje statku są również wyświetlane graficznie na aktualnej mapie.

Dziennik okrętowy

ECDIS900 zawiera dziennik pokładowy statku cyfrowego, który automatycznie rejestruje wszystkie zdarzenia nawigacyjne podczas rejsu. Zapisy dziennika dla dowolnego wybranego dnia mogą być odtwarzane, wyświetlając ustawienia, mapy i zdarzenia na ekranie ECDIS, jak pierwotnie wystąpiły.

Rejestrowane zdarzenia i dane obejmują:

 • Pozycję statku
 • AIS i cele radarowe
 • ENC w użyciu / status mapy
 • Środek ekranu
 • Aktywna trasa i punkty drogi
 • Wszystkie alarmy i potwierdzenia
 • Ustawienia statku
 • Ręcznie wykreślone pozycje i linie pozycji (LOP)
 • Wszystkie obiekty edytora nawigacji

Nakładka radarowa

Obraz z podłączonego radaru może być wyświetlany na ECDIS900 jako warstwa mapy, nakładając cele wykryte przez radar na aktualnie wyświetlaną ENC.

Wbudowana nakładka radarowa jest dostępna w systemach radarowych ARGUS firmy Simrad – procesor radarowy ARGUS może być bezpośrednio podłączony kablem Ethernet (LAN) do ECDIS900. Do jednego systemu radarowego ARGUS może być podłączonych maksymalnie dwa systemy ECDIS900, umożliwiając użytkownikom wybór między źródłami radarowymi za pośrednictwem interfejsu ECDIS.

Nakładka radarowa jest dostępna w opcjonalnej karcie interfejsu radarowego Simrad Maris MK6.0, która zapewnia interfejs sprzętowy i programowy dla systemów radarowych innych firm, stosowanych w ECDIS900.

Opcje mapowania

ECDIS900 obsługuje oficjalne elektroniczne wykresy nawigacyjne (ENC) z PRCIS, IC-ENC i usług ADMIRALTY Vector Chart Service (AVCS), RSTS z RMSs z usługi ARCS i map wektorowych z CMap Professional +.

Dostępne są zarówno formaty prezentacji map S-52 i INT1.

System ECDIS900 obsługuje również nakładki informacyjne (Admiralty Information Overlay – AIO), które zawierają dodatkowe informacje dla nawigatorów, w tym poprawki czasowe, zgłoszone zagrożenia nawigacyjne oraz wcześniejsze informacje o zmianach, które nie zostały jeszcze włączone do najnowszych ENC.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL