System Echoplus


System ECHOplus

– ocena twardości i chropowatości dna
– współpraca z istniejącymi echosondami oraz typowymi ploterami nawigacyjnymi
– automatyczne dostrajanie się do mocy i do częstotliwości pracy echosond
– automatyczne nanoszenie twardości, chropowatości i głębokości dna na mapę plotera
– wbudowane oprogramowanie do automatycznego testowania pracy systemu

Zakres częstotliwości 20 kHz do 230 kHz, moc echosondy do 10 kW,minimalny zakres od 3 m

Instalacja systemu polega na równoległym podłączeniu wejścia urządzenia ECHOplus do przetwornika istniejącej echosondy z jednej strony oraz podłączenia wyjścia urządzenia za pomocą typowego portu szeregowego RS232C do plotera np. typu Olex, Sodena czy innego typu z drugiej strony.

System ECHOplus wykorzystuje technikę cyfrowej analizy części pierwszego echa oraz analizę drugie echa.
Do oceny twardości dna jest wykorzystywana analiza drugiego echa , natomiast do oceny chropowatości dna wykorzystywana jest analiza części pierwszego echa.

Odbierany sygnał pierwszego echa posiada charakterystyczne dla typu dna morskiego dwie części, część czołową oraz część końcową. Charakter części czołowej impulsu odbitego od dna wynika z odbicia czoła impulsu nadawczego od dna i jest wykorzystywany tylko do oceny głębokości. Charakter części końcowej jest uzależniony od stopnia chropowatości dna.
Im powierzchnia dna jest bardziej chropowatą, tym więcej energii odbitej od dna ma szansę na powrót do przetwornika odbiorczego. Wynika to z charakteru rozproszenia energii impulsu ultradźwiękowego. Ilość energii zawarta w „ogonie” pierwszego echa jest poddawana analizie w celu oceny chropowatości dna.

Ponieważ drugie echo powstaje głównie wskutek ponownego odbicia od dna impulsu pierwszego echa odbitego uprzednio od powierzchni morza, ilość energii zwarta w impulsie drugiego echa jest uzależniona głównie od twardości dna. Wskutek tego, że ten impuls porusza się w znacznie szerszym słupie wody niż pierwotny impuls nadawczy, ilość zawartej w nim energii jest niezależna od kąta padania impulsu w stosunku do kierunku przetwornika lecz właśnie od twardości dna. Warunki odbicia pierwszego echa od powierzchni granicznej morze/powietrze są bowiem stale jednakowe.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL