System nawigacji GPS SIMRAD MX610/612


SIMRAD MX610

SIMRAD MX612

System GPS SIMRAD MX610/MX612 jest systemem nawigacji zaprojektowanym dla profesjonalnego rynku. Oferując wygodny interfejs danych za pomocą SimNet lub NMEA 2000. Wykorzystując antenę MX521A GPS / DGPS i skrzynkę przyłączeniową MX61x, stanowi on kompletny profesjonalny system nawigacji.

Charakterystyka wskaźnik:

  • Łatwa instalacja ze standardowym interfejsem NMEA 2000
  • Łatwa obsługa
  • MOB i cztery klawisze POS, NAV, HDG i AIS (klasa B)
  • Do użytku z anteną MX521A GPS / DGPS
  • System MX610 posiada cztery porty we/wy NMEA 0183 MX612 12 portów

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL