Transponder AIS SAAB R5 SOLID


Charakterystyka transpondera klasy A:

 • prosta instalacja,
 • pojedyncza, odporna obudowa
 • zasilanie 12-24 VDC
 • intuicyjne oprogramowanie
 • zintegrowanie wejście pilot plug
 • kolorowy wyświetlacz
 • RS-232, RS-422
 • zintegrowana klawiatura
 • alarm SART
 • wiadomości: tekst binarny lub SRM
 • test komunikacji VHF
 • montaż w pulpicie lub za pomocą uchwytu
 • opcja systemu AIS na śródlądzie.
CECHY URZĄDZENIA         INTERFEJS
wymiary: 238x87x173 mm         z tyłu urządzenia:
waga: 1.80kg         2x RS422 I/O
zasilanie: 12-24 VDC         3x RS422 wejście czujnika
moc: 20W         1x RS233 I/O
odbiornik GPS: 50 kanałów         wyjście opóźnienia alarmu
częstotliwość: L1 (1575,42MHz)         z przodu urządzenia:
częstotliwość odświeżania: 1Hz         1xRS422 pilot plug
antena: 5 VDC         USB
dokładność pozycji (wył. SA)         UKŁAD NADAWCZO-ODBIORCZY
pozycja<2.0m DGPS         częstotliwość 156-163 MHz
pozycja<2.5m GPS         moc na wyjściu 1/12.5W
czułość: podczas śledzenia -162dBm         czułość- 111dBm

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL