Valeport miniTIDE


Valeport miniTIDE jest małym rejestratorem pływów, zaprojektowanym do krótkoterminowych wdrożeń podwodnych, idealnym do zastosowań naukowych.


Wyposażony w komórkę piezo-rezystancyjną z kompensacją temperatury 0,01%, miniTIDE będzie rejestrował dane o ciśnieniu z wysoką dokładnością przez okres jednego miesiąca w 10-minutowym odstępie próbkowania, przy użyciu pojedynczej baterii alkalicznej C. Jest on dostępny w różnych zakresach ciśnienia i w 500-metrowych obudowach z acetalu lub 6000-metrowych obudowach z tytanu.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL