Valeport SWiFTplus Rhodamine


Profiler wieloparametrowy SWiFTplus firmy Valeport z czujnikiem rodaminowym łączy w sobie geodezyjną technologię czujnika prędkości dźwięku, temperatury i ciśnienia z obserwacjami fluorometrycznymi.

Pakiet jest uzupełniony o wygodną łączność Bluetooth, akumulator i zintegrowany moduł GPS do geolokalizacji każdego profilu.

  • Multi-Parametrowy Profiler
    CTD, prędkość dźwięku, zasolenie, gęstość
  • Czujnik rodaminowy
  • Częstotliwość próbkowania do 32 Hz
  • Łączność Bluetooth i USB
  • Zintegrowany odbiornik GPS do geolokalizacji profilu
  • Ładowalny akumulator litowo-jonowy
  • Dedykowane oprogramowanie na komputery PC i urządzenia przenośne z systemem iOS App

Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL