Valeport TideStation- Permanent


Wiodący w branży TideMaster miernik pływu firmy Valeport stanowi rdzeń stacji pomiarowej, przynosząc techniki pomiaru ciśnienia, radaru i hybrydowej obserwacji pływów w połączeniu z interfejsami do innych systemów meteorologicznych i innych firm.


Wszystkie dane mogą być rejestrowane lokalnie i w razie potrzeby przekazywane do centralnego punktu dowodzenia i kontroli. W obudowie TideStation znajduje się cała infrastruktura pomocnicza wymagana do utrzymania zasilania urządzeń TideStation i Met oraz wybranych systemów komunikacyjnych. Istnieją dwa standardowe warianty stacji TideStation: Opcja 1 – Jednoportowy bufor ipBuffer, skrzynka przyłączeniowa TideStation, opcjonalne radio UHF Satel. Przykładowa konfiguracja: TideMaster, VRS-20 i czujnik ciśnienia. Opcja 2 – 4-portowy bufor ipBuffer, skrzynka przyłączowa TideStation Junction Box, opcjonalne radio Satel UHF. Przykładowa konfiguracja: TideMaster, VRS-20, czujnik ciśnienia, miniCT, METPak II, oraz inne przyrządy.


Copyright © 2019 ESCORT Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Escort Sp. z o.o. ul. gen Dezyderego Chłapowskiego 8; 70-103 Szczecin Poland; tel. +48 914310400
pl_PLPL